ตรวจสอบระยะประกันสินค้า คลิก Link : http://www.kings.co.th/warranty/